Wentylacja mechaniczna - rekuperator

<p> Jednym z najważniejszych czynnik&oacute;w warunkujących dobre samopoczucie os&oacute;b przebywających w pomieszczeniu jest odpowiednia jakość powietrza. Za jego właściwe parametry odpowiedzialna jest wentylacja. W budownictwie najczęściej można spotkać się z dwoma rodzajami wentylacji: grawitacyjną (zwaną także naturalną) oraz mechaniczną:<br /> <br /> W <strong>wentylacji mechanicznej</strong> wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływ&oacute;w atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylator&oacute;w. Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb mieszkańc&oacute;w, dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się automatycznie. Montując specjalne urządzenie - <strong>rekuperator </strong>- można odzyskiwać ciepło z usuwanego powietrza, a zatem oszczędzać zimą cenną energię. Można także zastosować filtry zatrzymujące zanieczyszczenia dostające się do budynku z zewnątrz. <br /> Docenią to z pewnością alergicy.</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>Wentylacja mechaniczna z rekuperacją jest rozwiązaniem kompleksowym pozwalającym nie tylko na dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, ale także na odzysk ciepła czyli na mniejsze koszty ogrzewania domu, a co za tym idzie oszczędność!!!<br /> </strong></span></p> <p> Istotą funkcjonowania rekuperatora jest usunięcie zużytego powietrza i dostarczenie świeżego o odpowiednich parametrach. Powietrze zużyte transportowane jest do centrali (rekuperatora &ndash; krzyżowego wymiennika ciepła) gdzie podlega filtracji, a następnie jest wyrzucane, przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świerze powietrze zasysane jest kanałem wlotowym i przechodzi przez rekuperator, gdzie ogrzewane jest ciepłem oddawanym przez powietrze usuwane. Świerze powietrze tłoczone jest przez wentylowanych pomieszczeń. Ilość wywiewanego i nawiewanego powietrza jest taka sama.</p>

2010-01-11 10:39:41