Kolektory z dotacją

<p style="text-align: center;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 26px;">KOLEKTORY TAŃSZE O 45%</span><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;">Zamierzasz zamontować kolektory słoneczne &ndash; teraz możesz je mieć taniej.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;">Nawet o 45 procent.</span><br /> </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 9px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17 czerwca 2010 uruchomił og&oacute;lnokrajowy program skierowany do właścicieli dom&oacute;w oraz do wsp&oacute;lnot mieszkaniowych chcących zainwestować w instalację kolektor&oacute;w słonecznych. Fundusz, za pośrednictwem bank&oacute;w komercyjnych, oferuje dopłaty do kredyt&oacute;w (45% brutto) na zakup i montaż kolektor&oacute;w słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.<br /> </span></span></p> <p align="CENTER"> <span style="font-size: 9px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Więcej informacji o tym programie znajdziecie Państwo <a href="http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/oze3/" target="_blank">&gt;&gt;&gt; tutaj &lt;&lt;&lt; </a></span></span></p> <hr width="70%" /> <table border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height: 279px; width: 680px; border-style: dotted; background-color: rgb(255, 249, 159);"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#ff0000"><font size="4" style="font-size: 16pt;"><b>ZR&Oacute;B RAZEM Z NAMI 3 KROKI DO TAŃSZYCH KOLEKTOR&Oacute;W.</b></font></font></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(27, 86, 152);"><strong>1 KROK &ndash; wyb&oacute;r kolektora</strong></span></span><br /> (pomożemy w doborze odpowiedniego do potrzeb i spełniającego warunki NFOŚiGW zestawu solarnego).<br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(27, 86, 152);"><strong>2 KROK &ndash; wyb&oacute;r banku</strong></span></span><br /> (pomożemy w załatwieniu formalności koniecznych do uzyskania preferencyjnego kredytu)<br /> <br /> <span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(27, 86, 152);"><strong>3 KROK &ndash; montaż zestawu solarnego</strong></span></span><br /> (dostarczymy i zamontujemy wybrany przez Państwa zestaw solarny)</p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">Odbi&oacute;r techniczny gotowej instalacji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o kredyt. Może go dokonać jedyne <span style="color: rgb(255, 165, 0);"><strong>UPRAWNIONY INSTALATOR</strong></span>. Kredyt wypłacany jest bezpośrednio na konto wykonawcy instalacji solarnej &ndash; konieczna jest faktura VAT.<br /> </font></span></p> <p align="CENTER"> <span style="font-size: 18px;"><strong><span style="color: rgb(27, 86, 152);"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">ZAPRASZAMY DO WSP&Oacute;ŁPRACY !!!</span></span></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <hr width="70%" /> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 10px;">Adresatem trzeciego programu dofinansowania OZE ze środk&oacute;w znajdujących się w dyspozycji NFOŚiGW są osoby fizyczne i wsp&oacute;lnoty mieszkaniowe, planujące zaciągnięcie kredytu na zakup i montaż kolektor&oacute;w słonecznych do ogrzewania wody użytkowej (z wyj. dom&oacute;w podłączonych do sieci ciepłowniczej).</span></p> <ul> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Program obejmuje <strong>dopłaty do kredyt&oacute;w </strong>na zakup i montaż kolektor&oacute;w słonecznych, wynoszące 45% brutto kapitału kredytu.&nbsp; </span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Kredyty z dopłatami dostępne będą w całej Polsce za pośrednictwem plac&oacute;wek <a href="http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/2010/czerwiec/lista_bankow_kolektory_sloneczne.pdf" target="_blank">bank&oacute;w komercyjnych</a>, w oparciu o umowy wynegocjowane przez Narodowy Fundusz we wsp&oacute;łpracy ze Związkiem Bank&oacute;w Polskich. </span></span></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% koszt&oacute;w kwalifikowanych przedsięwzięcia. </span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgot&oacute;wkowo, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektor&oacute;w słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń.</span></span></p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">W ramach przewidzianego na ten cel budżetu, wynoszącego ok. 300 mln zł, NFOŚiGW planuje dotować instalację ok. 250 tys. m2 kolektor&oacute;w.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Umowy z 6 bankami podpisano 17 czerwca 2010 - banki zobowiązały się, że najp&oacute;źniej od sierpnia kredyty z dopłatami NFOŚiGW będą dostępne w ich plac&oacute;wkach, kt&oacute;rych łączna liczba w całej Polsce sięga 4,5 tys.</span></span></p> <p align="CENTER"> <span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Szczeg&oacute;łowe informacje o uruchomieniu programu znajdą Państwo <a href="http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html" target="_blank">&gt;&gt;&gt; tutaj &lt;&lt;&lt;</a></span></span></p>

2010-07-13 10:49:58